05 de novembre, 2008

S'acosten canvis...

Sentim aquest abandonament quasi permanent del blog... però res està perdut...

Ben aviat tornarem, amb nous continguts, amb nous col·laboradors, amb noves idees...

Yes, we can!!

I, per anar guanyant temps perdut, tres felicitacions endarrerides:
.
1. Al blog d'Azotes y Nalgadas, que va arribar al seu visitant 1,000,000

2. Al blog del Mauri (BottomsRed chimaurispankoblog), que va cumplir 1 any a l'octubre

3. A nosaltres mateixos, que hem arribat als 50.000 visitants :-)
.

.

Fins aviat!